Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 6
STRONA GŁÓWNA    •    INSTRUKCJA KORZYSTANIA Z BIULETYNU    •    WWW.BIP.GOV.PL    •    WWW.RYBNIK.EU
Mienie placówki
PDF (48 KB)

Majątek Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 6 w Rybniku na dzień 31 grudnia 2018 r.Data dodania: 2019-06-24 13:00:38
Autor: Agata Tyburczy


SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2018

Sprawozdanie finansowe jednostki za 2018 rok dostępne jest pod adresem:

https://bip.cuw.rybnik.pl/sprawozdania-finansowe,ab589bd7da4994064cf8b880af33e158,63


Data dodania: 2019-05-07 08:41:39
Autor: Agata Tyburczy


PDF (48 KB)

Mienie placówki stan na 31.12.2016 r.Data dodania: 2017-08-25 10:48:58
Autor: Agata Tyburczy