Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 6
STRONA GŁÓWNA    •    INSTRUKCJA KORZYSTANIA Z BIULETYNU    •    WWW.BIP.GOV.PL    •    WWW.RYBNIK.EU
Archiwum
PDF (52 KB)

Nabór na stanowisko pracy - woźna oddziałowa w przedszkolu


PDF (48 KB)

Załącznik nr 1 - kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie


PDF (37 KB)

Załącznik nr 2 - oświadczeniaData dodania: 2019-06-30 15:06:24
Autor: Agata Tyburczy


PDF (54 KB)

Nabór na stanowisko pracy - konserwator


PDF (48 KB)

Załącznik nr 1 - kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie


PDF (37 KB)

Załącznik nr 2 - oświadczeniaData dodania: 2019-06-30 15:04:03
Autor: Agata Tyburczy


PDF (41 KB)

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych i przysługujących z tego tytułu praw – osoba ubiegająca się o zatrudnienie.


PDF (117 KB)

Regulamin wycieczek i imprez w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 6 w RybnikuData dodania: 2013-04-16 11:15:55
Autor: Agata Tyburczy


PDF (1 017 KB)

Statut Szkoły Podstawowej nr 16 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 6 w Rybniku z dnia 30.08.2018 r.Data dodania: 2018-09-07 09:19:12
Autor: Agata Tyburczy


PDF (394 KB)

Statut Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 6 w Rybniku z dnia 30.11.2017 r.Data dodania: 2017-12-29 08:53:19
Autor: Agata Tyburczy


PDF (908 KB)

Statut Szkoły Podstawowej nr 16 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 6 w Rybniku z dnia 30.11.2017 r.Data dodania: 2017-12-29 08:52:02
Autor: Agata Tyburczy


PDF (106 KB)

Statut Przedszkola nr 18 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 6 w Rybniku z dnia 30.11.2017 r.Data dodania: 2017-12-29 08:49:28
Autor: Agata Tyburczy


PDF (664 KB)

Statut Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 6 w Rybniku z dnia 01.09.2016 r.Data dodania: 2016-09-17 09:05:18
Autor: Agata Tyburczy


PDF (52 KB)

Nabór na stanowisko pracy - woźna oddziałowa w przedszkolu


PDF (67 KB)

Załącznik nr 1 - kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie


PDF (58 KB)

Załącznik nr 2 - oświadczeniaData dodania: 2018-08-02 14:39:18
Autor: Agata Tyburczy


PDF (54 KB)

Nabór na stanowisko pracy - konserwator


PDF (67 KB)

Załącznik nr 1  - kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie


PDF (58 KB)

Załącznik nr 2 - oświadczeniaData dodania: 2018-08-02 14:16:50
Autor: Agata Tyburczy


PDF (121 KB)

Ogłoszenie o udzieleniu zamówieniaData dodania: 2014-03-03 15:02:00
Autor: Aneta Herman


PDF (71 KB)

Informacja o wyborze najkorzystniejszej ofertyData dodania: 2014-02-21 09:24:18
Autor: Aneta Herman


PDF (177 KB)

SIWZData dodania: 2014-02-11 13:24:12
Autor: Aneta Herman


PDF (199 KB)

ogłoszenie o zamówieniuData dodania: 2014-02-11 13:22:52
Autor: Aneta Herman


PDF (60 KB)

Nabór na stanowisko pracy - intendentData dodania: 2017-08-01 10:47:31
Autor: Agata Tyburczy


PDF (57 KB)

Nabór na stanowisko pracy - konserwatorData dodania: 2017-08-01 10:48:27
Autor: Agata Tyburczy


PDF (56 KB)

Nabór na stanowisko pracy - pomoc nauczyciela w przedszkoluData dodania: 2017-08-01 10:50:40
Autor: Agata Tyburczy


PDF (60 KB)

Nowelizacja Statutu

Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 6 w Rybniku z dnia 08.03.2016 r.Data dodania: 2016-03-10 12:40:12
Autor: Agata Tyburczy


PDF (259 KB)

Nowelizacja Statutu 

Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 6 w Rybniku z dnia 05.01.2016 r.Data dodania: 2016-02-01 12:38:07
Autor: Agata Tyburczy


PDF (555 KB)

Statut Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 6 w Rybniku z dnia 01.09.2015 r.Data dodania: 2015-12-17 09:13:11
Autor: Agata Tyburczy


PDF (68 KB)

NOWELIZACJA STATUTU
Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 6 w Rybniku z dn. 27 lutego 2014 r.Data dodania: 2014-02-27 14:48:01
Autor: Aneta Herman


PDF (311 KB)

Statut Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 6 w RybnikuData dodania: 2013-04-16 10:33:31
Autor: Agata Tyburczy


PDF (55 KB)

Zarządzenie nr 6/2014
Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 6 w Rybniku
z dnia 17 lutego 2014r. w sprawie: powołania komisji rekrutacyjnej do Przedszkola nr 18 i
Szkoły Podstawowej nr 16 w RybnikuData dodania: 2014-02-28 15:03:57
Autor: Aneta Herman


PDF (208 KB)

Ogłoszenie o zamówieniu


PDF (184 KB)

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia


DOC (26 KB)

Załącznik nr 1 - Formularz oferty


DOC (14 KB)

Załącznik nr 2 - Oświadczenie o spełnianiu warunków


DOC (14 KB)

Załącznik nr 3 - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia


DOC (16 KB)

Załącznik nr 4 - Wykaz wykonanych usług


DOC (22 KB)

Załącznik nr 5 - Wzór umowyData dodania: 2013-01-23 14:58:33
Autor: Agata Tyburczy


PDF (71 KB)

Informacja o wyborze najkorzystniejszej ofertyData dodania: 2013-02-05 10:59:08
Autor: Agata Tyburczy


PDF (120 KB)

Ogłoszenie u udzieleniu zamówieniaData dodania: 2013-02-21 15:00:51
Autor: Agata Tyburczy


PDF (74 KB)

Wyniki naboru na stanowisko referenta (pomocy księgowej) w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 6 w RybnikuData dodania: 2013-08-30 14:21:22
Autor: Agata Tyburczy


PDF (118 KB)

Nabór - Referent (Pomoc księgowej) w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 6 w RybnikuData dodania: 2013-08-07 13:16:56
Autor: Agata Tyburczy


PDF (69 KB)

Formularz oświadczeńData dodania: 2013-08-07 13:19:10
Autor: Agata Tyburczy