Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 6
STRONA GŁÓWNA    •    INSTRUKCJA KORZYSTANIA Z BIULETYNU    •    WWW.BIP.GOV.PL    •    WWW.RYBNIK.EU
Zarządzenia Dyrektora
PDF (69 KB)

Zarządzenie nr 34/2019

Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 6 w Rybniku z dnia 04 listopada 2019 r. w sprawie: wdrożenia "Procedury w zakresie przeciwdziałania niewywiązywaniu się z obowiązku przekazywania informacji o schematach podatkowych."Data dodania: 2019-11-28 10:56:20
Autor: Agata Tyburczy


PDF (65 KB)

Zarządzenie nr 30/2019

Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 6 w Rybniku z dnia 30 września 2019 r. w sprawie: zmian w procedurach bezpieczeństwa uczniów w szkole określonych i wprowadzonych Zarządzeniem 35/2017 z dnia 29.09.2017 r.Data dodania: 2019-10-04 10:50:20
Autor: Agata Tyburczy


PDF (54 KB)

Zarządzenie nr 29/2019

Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 6 w Rybniku z dnia 30 września 2019 r. w sprawie: ustalenia dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczychData dodania: 2019-10-04 10:43:15
Autor: Agata Tyburczy


PDF (51 KB)

Zarządzenie nr 26/2019

Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 6 w Rybniku z dnia 06 września 2019 r. w sprawie: wprowadzenia zmian w procedurze awansu zawodowego nauczycieli zatrudnionych w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 6 w RybnikuData dodania: 2019-09-13 10:38:55
Autor: Agata Tyburczy


PDF (52 KB)

Zarządzenie nr 25/2019

Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 6 w Rybniku z dnia 06 września 2019 r. w sprawie: wprowadzenia zmian w regulaminie świetlicy szkolnejData dodania: 2019-09-13 10:34:43
Autor: Agata Tyburczy


PDF (55 KB)

Zarządzenie nr 24/2019

Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 6 w Rybniku z dnia 06 września 2019 r. w sprawie: wprowadzenia zmian w Regulaminie Biblioteki Szkolnej oraz Szkolnego Centrum Informacji Multimedialnej Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 6 w RybnikuData dodania: 2019-09-13 10:31:17
Autor: Agata Tyburczy


PDF (50 KB)

Zarządzenie nr 23/2019

Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 6 w Rybniku z dnia 06 września 2019 r. w sprawie: wprowadzenia procedury monitoringu wizyjnego na terenie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 6 w RybnikuData dodania: 2019-09-13 10:24:48
Autor: Agata Tyburczy


PDF (50 KB)

Zarządzenie nr 22/2019

Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 6 w Rybniku z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie: dopuszczenia do użytku w szkole programów nauczania na rok szkolny 2019/2020Data dodania: 2019-08-30 10:19:54
Autor: Agata Tyburczy


PDF (51 KB)

Zarządzenie nr 21/2019

Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 6 w Rybniku z dnia 17 czerwca 2019 r. w sprawie: dopuszczenia do użytku w szkole zestawu podręczników na rok szkolny 2019/2020Data dodania: 2019-06-20 10:16:25
Autor: Agata Tyburczy


PDF (53 KB)

Zarządzenie nr 19/2019

Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 6 w Rybniku z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie: zawieszenia zajęć w Szkole Podstawowej nr 16 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 6 w RybnikuData dodania: 2019-04-24 14:26:28
Autor: Agata Tyburczy


PDF (53 KB)

Zarządzenie nr 18/2019

Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 6 w Rybniku z dnia 12 kwietnia 2019 r. w sprawie: zawieszenia zajęć w Szkole Podstawowej nr 16 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 6 w RybnikuData dodania: 2019-04-12 14:25:30
Autor: Agata Tyburczy


PDF (53 KB)

Zarządzenie nr 17/2019

Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 6 w Rybniku z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie: zawieszenia zajęć w Szkole Podstawowej nr 16 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 6 w RybnikuData dodania: 2019-04-11 14:24:30
Autor: Agata Tyburczy


PDF (53 KB)

Zarządzenie nr 16/2019

Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 6 w Rybniku z dnia 10 kwietnia 2019 r. w sprawie: zawieszenia zajęć w Szkole Podstawowej nr 16 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 6 w RybnikuData dodania: 2019-04-10 14:23:23
Autor: Agata Tyburczy


PDF (53 KB)

Zarządzenie nr 15/2019

Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 6 w Rybniku z dnia 09 kwietnia 2019 r. w sprawie: zawieszenia zajęć w Szkole Podstawowej nr 16 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 6 w RybnikuData dodania: 2019-04-09 14:21:56
Autor: Agata Tyburczy


PDF (53 KB)

Zarządzenie nr 14/2019

Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 6 w Rybniku z dnia 08 kwietnia 2019 r. w sprawie: zawieszenia zajęć w Szkole Podstawowej nr 16 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 6 w RybnikuData dodania: 2019-04-08 09:10:41
Autor: Agata Tyburczy


PDF (53 KB)

Zarządzenie nr 12/2019

Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 6 w Rybniku z dnia 20 marca 2019 r. w sprawie: organizacji zajęć w okresie Rekolekcji Wielkopostnych w Szkole Podstawowej nr 16 w RybnikuData dodania: 2019-03-22 13:06:24
Autor: Agata Tyburczy


PDF (52 KB)

Zarządzenie nr 10/2019

Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 6 w Rybniku z dnia 08 marca 2019 r. w sprawie: zmiany zarządzenia nr 27/2018 w sprawie wyznaczenia pracowników do udzielania pierwszej pomocy oraz wykonywania działań w zakresie zwalczania pożarów i ewakuacjiData dodania: 2019-03-11 13:00:26
Autor: Agata Tyburczy


PDF (63 KB)

Zarządzenie nr 8/2019

Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 6 w Rybniku z dnia 13 lutego 2019 r. w sprawie: powołania Komisji Rekrutacyjnej w naborze do Szkoły Podstawowej nr 16

 Data dodania: 2019-02-18 12:42:01
Autor: Agata Tyburczy


PDF (40 KB)

Zarządzenie nr 6/2019

Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 6 w Rybniku z dnia 11 lutego 2019 r. w sprawie: określenia terminów postępowania rekrutacyjnego, terminów składania dokumentów oraz terminów postępowania uzupełniającego obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do Przedszkola Nr 18 w Rybniku na rok szkolnym 2019/2020

 Data dodania: 2019-02-18 12:39:30
Autor: Agata Tyburczy


PDF (52 KB)

Zarządzenie nr 5/2019

Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 6 w Rybniku z dnia 11 lutego 2019 r. w sprawie: określenia kryteriów oraz liczby punktów za kryteria na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do Przedszkola Nr 18 w Rybniku na rok szkolny 2018/2019Data dodania: 2019-02-18 12:37:21
Autor: Agata Tyburczy


PDF (63 KB)

Zarządzenie nr 4/2019

Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 6 w Rybniku z dnia 11 lutego 2019 r. w sprawie: powołania Komisji Rekrutacyjnej w naborze do Przedszkola 18Data dodania: 2019-02-18 12:35:01
Autor: Agata Tyburczy


PDF (50 KB)

Zarządzenie nr 2/2019

Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 6 w Rybniku z dnia 14 stycznia 2019 r. w sprawie: akcji "Lekki tornister"Data dodania: 2019-01-16 12:31:37
Autor: Agata Tyburczy


PDF (54 KB)

Zarządzenie nr 28/2018

Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 6 w Rybniku z dnia 27 września 2018 r. w sprawie: ustalenia dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczychData dodania: 2018-10-01 10:39:01
Autor: Agata Tyburczy


PDF (56 KB)

Zarządzenie nr 27/2018

Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 6 w Rybniku z dnia 13 września 2018 r. w sprawie: wyznaczenia pracowników do udzielania pierwszej pomocy oraz wykonywania działań w zakresie zwalczania pożarów i ewakuacjiData dodania: 2018-09-17 10:33:51
Autor: Agata Tyburczy


PDF (60 KB)

Zarządzenie nr 26/2018

Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 6 w Rybniku z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie: wprowadzenia rejestru wyjść grupowych uczniówData dodania: 2018-09-07 10:27:11
Autor: Agata Tyburczy


PDF (52 KB)

Zarządzenie nr 25/2018

Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 6 w Rybniku z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie: wprowadzenia nowego regulaminu wycieczek szkolnychData dodania: 2018-09-07 10:20:00
Autor: Agata Tyburczy


PDF (50 KB)

Zarządzenie nr 24/2018

Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 6 w Rybniku z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie: wprowadzenia Regulaminu Rady PedagogicznejData dodania: 2018-09-07 10:18:14
Autor: Agata Tyburczy


PDF (79 KB)

Zarządzenie nr 23/2018

Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 6 w Rybniku z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie: wprowadzenia Procedury organizowania i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów i wychowanków w zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 6 w RybnikuData dodania: 2018-09-07 10:14:16
Autor: Agata Tyburczy


PDF (31 KB)

Zarządzenie nr 22/2018

Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 6 w Rybniku z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie: procedury postępowania w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 6 w Rybniku w czasie zwiększonej emisji smoguData dodania: 2018-09-07 10:07:11
Autor: Agata Tyburczy


PDF (56 KB)

Zarządzenie nr 21/2018

Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 6 w Rybniku z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie: wprowadzenia w szkole elektronicznej dokumentacji przebiegu nauczaniaData dodania: 2018-09-07 09:59:54
Autor: Agata Tyburczy


PDF (53 KB)

Zarządzenie nr 20/2018

Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 6 w Rybniku z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie: wprowadzenia Regulaminu Szkolnego Klubu Wolontariusza działającego w Szkole Podstawowej nr 16 w RybnikuData dodania: 2018-09-03 15:27:10
Autor: Agata Tyburczy


PDF (52 KB)

Zarządzenie nr 19/2018

Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 6 w Rybniku z dnia 25 czerwca 2018 r. w sprawie: dopuszczenia do użytku w szkole programów nauczania na rok szkolny 2018/2019Data dodania: 2018-07-02 15:23:09
Autor: Agata Tyburczy


PDF (52 KB)

Zarządzenie nr 17/2018

Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 6 w Rybniku z dnia 25 czerwca 2018 r. w sprawie: dopuszczenia do użytku w szkole zestawu podręczników na rok szkolny 2018/2019Data dodania: 2018-07-02 15:20:27
Autor: Agata Tyburczy


PDF (52 KB)

Zarządzenie nr 15/2018

Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 6 w Rybniku z dnia 25 czerwca 2018 r. w sprawie: ustalenia opłat za korzystanie z posiłków w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 6 w RybnikuData dodania: 2018-07-02 15:06:46
Autor: Agata Tyburczy


PDF (53 KB)

Zarządzenie nr 12/2018

Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 6 w Rybniku z dnia 12 marca 2018 r. w sprawie: organizacji zajęć w okresie Rekolekcji Wielkopostnych w Szkole Podstawowej nr 16 w Rybniku.Data dodania: 2018-03-16 13:47:21
Autor: Agata Tyburczy


PDF (63 KB)

Zarządzenie nr 9/2018

Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 6 w Rybniku z dnia 19 lutego 2018 r. w sprawie: powołania Komisji Rekrutacyjnej do Szkoły Podstawowej nr 16Data dodania: 2018-03-01 13:40:00
Autor: Agata Tyburczy


PDF (40 KB)

Zarządzenie nr 8/2018

Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 6 w Rybniku z dnia 19 lutego 2018 r. w sprawie: określenia terminów postępowania rekrutacyjnego, terminów składania dokumentów oraz terminów postępowania uzupełniającego obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnymdo Przedszkola Nr 18 w Rybniku na rok szkolnym 2018/2019Data dodania: 2018-03-01 13:34:56
Autor: Agata Tyburczy


PDF (52 KB)

Zarządzenie nr 7/2018

Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 6 w Rybniku z dnia 19 lutego 2018 r. w sprawie: określenia kryteriów oraz liczby punktów za kryteria na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do Przedszkola Nr 18 w Rybniku na rok szkolny 2018/2019Data dodania: 2018-03-01 13:30:53
Autor: Agata Tyburczy


PDF (63 KB)

Zarządzenie nr 6/2018

Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 6 w Rybniku z dnia 19 lutego 2018 r. w sprawie: powołania Komisji Rekrutacyjnej do Przedszkola nr 18Data dodania: 2018-03-01 13:28:28
Autor: Agata Tyburczy


PDF (52 KB)

Zarządzenie nr 38/2017

Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 6 w Rybniku z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie: wprowadzenia Statutu Szkoły Podstawowej nr 16 oraz Przedszkola nr 18 w Rybniku Data dodania: 2017-12-29 12:58:34
Autor: Agata Tyburczy


PDF (301 KB)

Zarządzenie nr 35/2017

Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 6 w Rybniku z dnia 29 września 2017 r. w sprawie: wprowadzenia procedur dotyczących bezpieczeństwa uczniów w szkoleData dodania: 2017-10-06 12:27:59
Autor: Agata Tyburczy


PDF (54 KB)

Zarządzenie nr 32/2017

Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 6 w Rybniku z dnia 28 września 2017 r. w sprawie: ustalenia dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczychData dodania: 2017-10-02 11:41:30
Autor: Agata Tyburczy


PDF (52 KB)

Zarządzenie nr 30/2017 Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 6 w Rybniku z dnia 01 września 2017 r. w sprawie: wprowadzenia regulaminu świetlicy szkolnejData dodania: 2017-09-06 11:37:32
Autor: Agata Tyburczy


PDF (59 KB)

Zarządzenie nr 29/2017

Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 6 w Rybniku z dnia 01 września 2017 r. w sprawie: wprowadzenia regulaminu stołówki szkolnejData dodania: 2017-09-06 11:35:57
Autor: Agata Tyburczy


PDF (52 KB)

Zarządzenie nr 28/2017

Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 6 w Rybniku z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie: dopuszczenia do użytku w szkole programów nauczania na rok szkolny 2017/2018Data dodania: 2017-09-01 11:32:42
Autor: Agata Tyburczy


PDF (51 KB)

Zarządzenie nr 27/2017

Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 6 w Rybniku z dnia 29 sierpnia 2017 r. w sprawie: ustalenia opłat za korzystanie z posiłków Przedszkola nr 18 i Szkoły Podstawowej nr 16 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 6 w RybnikuData dodania: 2017-09-01 11:30:21
Autor: Agata Tyburczy


PDF (55 KB)

Zarządzenie nr 25/2017

Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 6 w Rybniku z dnia 23 sierpnia r. w sprawie: ustalenia godzin pracy Przedszkola nr 18Data dodania: 2017-09-01 11:26:52
Autor: Agata Tyburczy


PDF (52 KB)

Zarządzenie nr 23/2017

Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 6 w Rybniku z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie: dopuszczenia do użytku w szkole zestawu podręczników na rok szkolny 2017/2018Data dodania: 2017-07-03 11:24:19
Autor: Agata Tyburczy


PDF (236 KB)

Zarządzenie nr 18/2017

Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 6 w Rybniku z dnia 02 czerwca 2017 r. w sprawie: wprowadzenia "Procedury antymobbingowej"Data dodania: 2017-06-19 15:01:33
Autor: Agata Tyburczy


PDF (859 KB)

Zarządzenie nr 17/2017

Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 6 w Rybniku z dnia 02 czerwca 2017 r. w sprawie: wprowadzenia "Procedury zarządzania ryzykiem w bezpieczeństwie informacji" oraz zmiany "Procedury zarządzania ryzykiem" i "Polityki bezpieczeństwa"Data dodania: 2017-06-19 14:57:36
Autor: Agata Tyburczy


PDF (48 KB)

ZARZĄDZENIE NR 16/2017

Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 6 w Rybniku z dnia 12.04.2017 r. w sprawie: wprowadzenia zmian w Regulaminie Biblioteki Szkolnej oraz Szkolnego Centrum Informacji Multimedialnej Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 6Data dodania: 2017-04-19 14:00:11
Autor: Agata Tyburczy


PDF (63 KB)

ZARZĄDZENIE nr 13/2017

Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 6 w Rybniku z dnia 10 kwietnia 2017 r. w sprawie powołania Komisji RekrutacyjnejData dodania: 2017-04-12 13:55:17
Autor: Agata Tyburczy


PDF (51 KB)

Zarządzenie nr 11/2017

Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 6 w Rybniku z dnia 27.02.2017 r. w sprawie: ustalenia Regulaminu Pracy Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 6 w RybnikuData dodania: 2017-03-08 13:31:28
Autor: Agata Tyburczy


PDF (40 KB)

Zarządzenie nr 9 /2017

Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 6 w Rybniku z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie: określenia terminów postępowania rekrutacyjnego, terminów składania dokumentów oraz terminów postępowania uzupełniającego obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do Przedszkola Nr 18 w Rybniku na rok szkolnym 2017/2018Data dodania: 2017-03-08 13:19:33
Autor: Agata Tyburczy


PDF (53 KB)

Zarządzenie nr 8/2017

Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 6 w Rybniku z dnia 27 lutego 2017 r.w sprawie: określenia kryteriów oraz liczby punktów za kryteria na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do Przedszkola Nr 18 w Rybniku na rok szkolny 2017/2018Data dodania: 2017-03-08 13:08:55
Autor: Agata Tyburczy


PDF (51 KB)

ZARZĄDZENIE nr 7/ 2017

Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 6 w Rybniku z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie: powołania Komisji RekrutacyjnejData dodania: 2017-03-03 12:51:29
Autor: Agata Tyburczy


PDF (58 KB)

Zarządzenie nr 5/2017

Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 6 w Rybniku z dnia 27.02.2017 r. w sprawie: wprowadzenia zmian do Zarządzenia nr 21/2014 wprowadzającego Zasady postępowania w sprawach zamówień publicznych w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 6Data dodania: 2017-02-28 12:46:43
Autor: Agata Tyburczy


PDF (53 KB)

Zarządzenie nr 1/2017

Dyrektora Zespołu Szkolno Przedszkolnego nr 6 w Rybniku z dnia 09 stycznia 2017 r. w sprawie: zawieszenia zajęć dydaktyczno wychowawczych.Data dodania: 2017-01-09 11:59:37
Autor: Agata Tyburczy


PDF (53 KB)

Zarządzenie nr 22/2016

Dyrektora Zespołu Szkolno Przedszkolnego nr 6 w Rybniku z dnia 29 września 2016 r. w sprawie: ustalenia dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych.Data dodania: 2016-09-30 11:57:03
Autor: Agata Tyburczy


PDF (53 KB)

Zarządzenie nr 19/2016

Dyrektora Zespołu Szkolno Przedszkolnego nr 6 w Rybniku z dnia 29 sierpnia 2016 r. w sprawie: ustalenia kosztów obiadu w Przedszkolu nr 18 i Szkole Podstawowej nr 16 w Rybniku.Data dodania: 2016-08-31 11:52:00
Autor: Agata Tyburczy


PDF (44 KB)

Zarządzenie nr 18/2016

Dyrektora Zespołu Szkolno Przedszkolnego nr 6 w Rybniku z dnia 29 sierpnia 2016 r. w sprawie: wprowadzenia "Zasad wyznaczania celów i zadań ZSzP 6 w Rybniku", wprowadzenia "Procedury zarządzania ryzykiem", zmiany "Polityki bezpieczeństwa" i "Procedury kontroli dostępu".Data dodania: 2016-08-31 11:45:20
Autor: Agata Tyburczy


PDF (51 KB)

Zarządzenie nr 17/2016

Dyrektora Zespołu Szkolno Przedszkolnego nr 6 w Rybniku z dnia 26 sierpnia 2016 r. w sprawie: dopuszczenia do użytku w szkole programów nauczania na rok szkolny 2016/2017.Data dodania: 2016-08-29 11:30:10
Autor: Agata Tyburczy


PDF (50 KB)

Zarządzenie nr 16/2016

Dyrektora Zespołu Szkolno Przedszkolnego nr 6 w Rybniku z dnia20 czerwca 2016 r. w sprawie: dopuszczenia do użytku w szkole zestawu podręczników na rok szkolny 2016/2017.Data dodania: 2016-06-24 11:26:50
Autor: Agata Tyburczy


PDF (56 KB)

Zarządzenie nr 12/2016

Dyrektora Zespołu Szkolno Przedszkolnego nr 6 w Rybniku z dnia 18 kwietnia 2016 r. w sprawie: kryteriów przy doborze pracowników do rozwiążywania umów o pracę (zwolnień), zastosowania ograniczonego wymiaru zatrudnienia lub przeniesienia na inne stanowisko pracy.Data dodania: 2016-04-25 11:23:13
Autor: Agata Tyburczy


PDF (53 KB)

Zarządzenie nr 15/2019

Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 6 w Rybniku z dnia 09 kwietnia 2019 r. w sprawie: zawieszenia zajęć w Szkole Podstawowej nr 16 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 6 w Rybniku


PDF (59 KB)

Zarządzenie nr 10/2016

Dyrektora Zespołu Szkolno Przedszkolnego nr 6 w Rybniku z dnia 08 marca 2016 r. w sprawie: powołania Komisji Rekrutacyjnej.Data dodania: 2016-03-14 15:06:34
Autor: Agata Tyburczy


PDF (39 KB)

Zarządzenie nr 9/2016

Dyrektora Zespołu Szkolno Przedszkolnego nr 6 w Rybniku z dnia 02 marca 2016 r. w sprawie: określenia terminów postępowania rekrutacyjnego, terminów składania dokumentów oraz terminów postępowania uzupełmniającego obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do Przedszkola nr 18.Data dodania: 2016-03-14 15:03:45
Autor: Agata Tyburczy


PDF (52 KB)

Zarządzenie nr 8/2016

Dyrektora Zespołu Szkolno Przedszkolnego nr 6 w Rybniku z dnia 02 marca 2016 r. w sprawie: określenia kryteriów oraz liczby punktów za kryteria na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do Przedszkola nr 18.Data dodania: 2016-03-14 14:56:13
Autor: Agata Tyburczy


PDF (50 KB)

Zarządzenie nr 7/2016

Dyrektora Zespołu Szkolno Przedszkolnego nr 6 w Rybniku z dnia 02 marca 2016 r. w sprawie: powołania Komisji Rekrutacyjnej.Data dodania: 2016-03-14 14:42:08
Autor: Agata Tyburczy


PDF (52 KB)

Zarządzenie nr 6/2016

Dyrektora Zespołu Szkolno Przedszkolnego nr 6 w Rybniku z dnia 02 marca 2016 r. w sprawie: organizacjizajęć w okresie rekolekcji wielkopostnych w Szkole Podstawowej nr 16 w RybnikuData dodania: 2016-03-14 14:39:51
Autor: Agata Tyburczy


PDF (53 KB)

Zarządzenie nr 5/2016

Dyrektora Zespołu Szkolno Przedszkolnego nr 6 w Rybniku z dnia 29 lutego 2016 r. w sprawie: powołania zespołów nadzorujących.Data dodania: 2016-03-14 14:34:13
Autor: Agata Tyburczy


PDF (61 KB)

Zarządzenie nr 4/2016

Dyrektora Zespołu Szkolno Przedszkolnego nr 6 w Rybniku z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie: powołania zastępcy przewodniczącego szkolnego zespołu egzaminacyjnego oraz członków zespołu egzaminacyjnego.Data dodania: 2016-03-14 14:29:29
Autor: Agata Tyburczy


PDF (58 KB)

Zarządzenie nr 2/2016

Dyrektora Zespołu Szkolno Przedszkolnego nr 6 w Rybniku z dnia 15 stycznia 2016 r. w sprawie: preliminarza podziału środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w roku 2016.Data dodania: 2016-01-21 14:20:54
Autor: Agata Tyburczy


PDF (53 KB)

Zarządzenie nr 1/2016

Dyrektora Zespołu Szkolno Przedszkolnego nr 6 w Rybniku z dnia 11 stycznia 2016 r. w sprawie: upoważnienia do przetwarzania danych osobowych.Data dodania: 2016-01-14 14:15:35
Autor: Agata Tyburczy


PDF (51 KB)

Zarządzenie nr 28/2015

Dyrektora Zespołu Szkolno Przedszkolnego nr 6 w Rybniku z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie: dnia wolnego przypadającego w sobotę 26.12.2015 r.Data dodania: 2016-01-14 14:09:14
Autor: Agata Tyburczy


PDF (63 KB)

Zarządzenie nr 27/2015

Dyrektora Zespołu Szkolno Przedszkolnego nr 6 w Rybniku z dnia 16 grudnia 2015 r. w sprawie: powołania komisji w związku z przeprowadzeniem inwentaryzacji środków pieniężnych w kasie oraz zapasów w magazynie.Data dodania: 2016-01-14 13:45:44
Autor: Agata Tyburczy


PDF (52 KB)

Zarządzenie nr 26/2015

Dyrektora Zespołu Szkolno Przedszkolnego nr 6 w Rybniku z dnia 22 października 2015 r. w sprawie: powołania członków szkolnej komisji konkursowej Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Języka Polskiego oraz Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Matematyki w roku szkolnym 2015/2016Data dodania: 2015-10-26 11:15:43
Autor: Agata Tyburczy


PDF (63 KB)

Zarządzenie nr 25/2015

Dyrektora Zespołu Szkolno Przedszkolnego nr 6 w Rybniku z dnia 14 września 2015 r. w sprawie: ustalenia maksymalnego udziału pracodawcy w kosztach zakupu okularów korekcyjnych dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranoweData dodania: 2015-09-17 11:05:18
Autor: Agata Tyburczy


PDF (49 KB)

Zarządzenie nr 24/2015

Dyrektora Zespołu Szkolno Przedszkolnego nr 6 w Rybniku z dnia 14 września 2015 r. w sprawie: wprowadzenia planu nadzoru pedagogicznego na rok szkolny 2015/2016Data dodania: 2015-09-17 11:02:36
Autor: Agata Tyburczy


PDF (54 KB)

Zarządzenie nr 23/2015

Dyrektora Zespołu Szkolno Przedszkolnego nr 6 w Rybniku z dnia 14 września 2015 r. w sprawie: ustalenia dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczychData dodania: 2015-09-17 10:59:57
Autor: Agata Tyburczy


PDF (54 KB)

Zarządzenie nr 21/2015

Dyrektora Zespołu Szkolno Przedszkolnego nr 6 w Rybniku z dnia 24 sierpnia 2015 r. w sprawie: korzystania z bezpłatnych podręczników w Szkole Podstawowej nr 16

 Data dodania: 2015-09-01 10:47:56
Autor: Agata Tyburczy


PDF (53 KB)

Zarządzenie nr 20/2015

Dyrektora Zespołu Szkolno Przedszkolnego nr 6 w Rybniku z dnia 24 sierpnia 2015 r. w sprawie: wprowadzenia Regulaminu Pracy Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 6 w Rybniku

 Data dodania: 2015-09-01 10:46:12
Autor: Agata Tyburczy


PDF (53 KB)

Zarządzenie nr 19/2015

Dyrektora Zespołu Szkolno Przedszkolnego nr 6 w Rybniku z dnia 28 sierpnia 2015 r. w sprawie: ustalenia kosztów obiadu w Przedszkolu 18 i Szkole Podstawowej 16 w Rybniku

 Data dodania: 2015-09-01 10:44:09
Autor: Agata Tyburczy


PDF (52 KB)

Zarządzenie nr 18/2015

Dyrektora Zespołu Szkolno Przedszkolnego nr 6 w Rybniku z dnia 28 sierpnia 2015 r. w sprawie: wrowadzenia regulaminu Rady Pedagogicznej oraz Statutu Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 6 w Rybniku

 Data dodania: 2015-09-01 10:41:23
Autor: Agata Tyburczy


PDF (53 KB)

Zarządzenie nr 17/2015

Dyrektora Zespołu Szkolno Przedszkolnego nr 6 w Rybniku z dnia 24 sierpnia 2015 r. w sprawie: dopuszczenia do użytku w szkole programów nauczania na rok szkolny 2015/2016Data dodania: 2015-09-01 10:30:35
Autor: Agata Tyburczy


PDF (50 KB)

Zarządzenie nr 16/2015

Dyrektora Zespołu Szkolno Przedszkolnego nr 6 w Rybniku z dnia 22 czerwca 2015 r. w sprawie: dopuszczenia do użytku w szkole podręczników na rok szkolny 2015/2016Data dodania: 2015-06-26 10:28:14
Autor: Agata Tyburczy


PDF (58 KB)

Zarządzenie nr 15/2015

Dyrektora Zespołu Szkolno Przedszkolnego nr 6 w Rybniku z dnia 15 czerwca 2015 r. w sprawie: powołania Komisji Kwalifikacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela kontraktowegoData dodania: 2015-06-17 10:23:07
Autor: Agata Tyburczy


PDF (53 KB)

Zarządzenie nr 14/2015

Dyrektora Zespołu Szkolno Przedszkolnego nr 6 w Rybniku z dnia 10 kwietnia 2015 r. w sprawie: upoważnienia do przetwarzania danych osdobowych kandydatów w postępowaniu rekrutacyjnym do Szkoły Podstawowej nr 16 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 6 w RybnikuData dodania: 2015-05-05 10:18:14
Autor: Agata Tyburczy


PDF (54 KB)

Zarządzenie nr 13/2015

Dyrektora Zespołu Szkolno Przedszkolnego nr 6 w Rybniku z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie: upoważnienia do przetwarzania danych osdobowych kandydatów w postępowaniu rekrutacyjnym do Przedszkola nr 18 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 6 w RybnikuData dodania: 2015-04-09 12:31:07
Autor: Agata Tyburczy


PDF (60 KB)

Zarządzenie nr 12/2015

Dyrektora Zespołu Szkolno Przedszkolnego nr 6 w Rybniku z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie: powołania Komisji RekrutacyjnejData dodania: 2015-04-09 12:14:41
Autor: Agata Tyburczy


PDF (39 KB)

Zarządzenie nr 10/2015

Dyrektora Zespołu Szkolno Przedszkolnego nr 6 w Rybniku z dnia 23 marca 2015 r. w sprawie: określenia terminów postępowania rekrutacyjnego, terminów składania dokumentów oraz terminów postępowania uzupełniającego obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do Przedszkola nr 18 w Rybniku na rok szkolny 2015/2016. Data dodania: 2015-04-07 10:16:17
Autor: Agata Tyburczy


PDF (39 KB)

Zarządzenie nr 9/2015

Dyrektora Zespołu Szkolno Przedszkolnego nr 6 w Rybniku z dnia 23 marca 2015 r. w sprawie: określenia kryteriów oraz liczby punktów za kryteria na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do Przedszkola nr 18 w Rybniku na rok szkolny 2015/2016.Data dodania: 2015-04-07 10:08:02
Autor: Agata Tyburczy


PDF (61 KB)

Zarządzenie nr 8/2015

Dyrektora Zespołu Szkolno Przedszkolnego nr 6 w Rybniku z dnia 23 marca 2015 r. w sprawie: powołania Komisji Rekrutacyjnej.Data dodania: 2015-04-07 10:05:10
Autor: Agata Tyburczy


PDF (53 KB)

Zarządzenie nr 7/2015

Dyrektora Zespołu Szkolno Przedszkolnego nr 6 w Rybniku z dnia 16 marca 2015 r. w sprawie: organizacji zajęć w okresie Rekolekcji Wielkopostnych w Szkole Podstawowej nr 16 w Rybniku.Data dodania: 2015-04-07 10:01:18
Autor: Agata Tyburczy


PDF (52 KB)

Zarządzenie nr 5/2015

Dyrektora Zespołu Szkolno Przedszkolnego nr 6 w Rybniku z dnia 23 lutego 2015 r. w sprawie: powołania członków szkolnego zespołu egzaminacyjnego oraz zespołów nadzorujących.Data dodania: 2015-04-07 09:58:55
Autor: Agata Tyburczy


PDF (114 KB)

Zarządzenie nr 3/2015

Dyrektora Zespołu Szkolno Przedszkolnego nr 6 w Rybniku z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie: powołania zastępcy przewodniczącego szkolnego zespołu egzaminacyjnego.Data dodania: 2015-03-10 11:59:56
Autor: Agata Tyburczy


PDF (67 KB)

Zarządzenie nr 2/2015

Dyrektora Zespołu Szkolno Przedszkolnego nr 6 w Rybniku z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie: preliminarza podziału środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w roku 2015.Data dodania: 2015-03-10 11:45:43
Autor: Agata Tyburczy


PDF (52 KB)

Zarządzenie nr 1/2015

Dyrektora Zespołu Szkolno Przedszkolnego nr 6 w Rybniku z dnia 12 stycznia 2015 r. w sprawie: upoważnienia do przetwarzania danych osobowych.Data dodania: 2015-03-10 11:37:00
Autor: Agata Tyburczy


PDF (59 KB)

Zarządzenie nr 35/2014 

Dyrektora Zespołu Szkolno Przedszkolnego nr 6 w Rybniku z dnia 19 grudnia 2014 r. w sprawie: zmiany zarządzenia nr 39/2013/2014 dotyczącego powołania komisji w związku z przeprowadzeniem inwentaryzacji środków pieniężnych w kasie oraz zapasów materiałów w magazynie. Data dodania: 2015-03-10 11:15:11
Autor: Agata Tyburczy


PDF (52 KB)

Zarządzenie nr 34/2014 

Dyrektora Zespołu Szkolno Przedszkolnego nr 6 w Rybniku z dnia 16 października 2014 r. w sprawie: powołania członków szkolnej komisji konkursowej. Data dodania: 2015-03-10 11:09:36
Autor: Agata Tyburczy


PDF (54 KB)

Zarządzenie nr 33/2014 

Dyrektora Zespołu Szkolno Przedszkolnego nr 6 w Rybniku z dnia 15 września 2014 r. w sprawie: ustalenia dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowwczych.Data dodania: 2015-03-10 11:07:01
Autor: Agata Tyburczy


PDF (54 KB)

Zarządzenie nr 32/2014 

Dyrektora Zespołu Szkolno Przedszkolnego nr 6 w Rybniku z dnia 15 września 2014 r. w sprawie: wprowadzenia procedury adaptacyjnej dla klas I i IV w Szkole Podstawowej nr 16 w Rybniku.Data dodania: 2015-03-10 11:02:59
Autor: Agata Tyburczy


PDF (52 KB)

Zarządzenie nr 31/2014 

Dyrektora Zespołu Szkolno Przedszkolnego nr 6 w Rybniku z dnia 28 sierpnia 2014 r. w sprawie: wprowadzenia regulaminu świetlicy i stołówki szkolnej.Data dodania: 2015-03-10 10:59:31
Autor: Agata Tyburczy


PDF (52 KB)

Zarządzenie nr 30/2014 

Dyrektora Zespołu Szkolno Przedszkolnego nr 6 w Rybniku z dnia 27 sierpnia 2014 r. w sprawie: korzystania z bezpłatnych podręczników w Szkole Podstawowej nr 16 w Rybniku.Data dodania: 2015-03-10 10:57:37
Autor: Agata Tyburczy


PDF (54 KB)

Zarządzenie nr 29/2014 

Dyrektora Zespołu Szkolno Przedszkolnego nr 6 w Rybniku z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie: ustalenia kosztów obiadu w Przedszkolu nr 18 i w Szkole Podstawowej nr 16 w Rybniku.Data dodania: 2015-03-10 10:55:40
Autor: Agata Tyburczy


PDF (52 KB)

Zarządzenie nr 28/2014 

Dyrektora Zespołu Szkolno Przedszkolnego nr 6 w Rybniku z dnia 27 sierpnia 2014 r. w sprawie: indywidualnego toku nauki oraz dopuszczenia programu do indywidualnego toku nauki.Data dodania: 2015-03-10 10:50:46
Autor: Agata Tyburczy


PDF (58 KB)

Zarządzenie nr 27/2014 

Dyrektora Zespołu Szkolno Przedszkolnego nr 6 w Rybniku z dnia 25 sierpnia 2014 r. w sprawie: dopuszczenia do użytku w szkole programów nauczania na rok szkolny 2014/2015 oraz dopuszczenia podręczników dla klas I.Data dodania: 2015-03-10 10:45:19
Autor: Agata Tyburczy


PDF (52 KB)

Zarządzenie nr 26/2014 

Dyrektora Zespołu Szkolno Przedszkolnego nr 6 w Rybniku z dnia 11 lipca 2014 r. w sprawie: wprowadzenia procedury udzielania zezwolenia na realizację przez ucznia indywidualnego toku nauki oraz indywidualnego programu nauki.Data dodania: 2015-03-10 10:38:16
Autor: Agata Tyburczy


PDF (51 KB)

Zarządzenie nr 25/2014 

Dyrektora Zespołu Szkolno Przedszkolnego nr 6 w Rybniku z dnia 23 czerwca 2014 r. w sprawie: dopuszczenia do użytku w szkole zestawu podręczników na rok szkolny 2014/2015.Data dodania: 2015-03-10 10:30:50
Autor: Agata Tyburczy


PDF (57 KB)

Zarządzenie nr 24/2014 

Dyrektora Zespołu Szkolno Przedszkolnego nr 6 w Rybniku z dnia 20 czerwca 2014 r. w sprawie: powołania Komisji Kwalifikacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela kontraktowego.Data dodania: 2015-03-10 10:24:35
Autor: Agata Tyburczy


PDF (61 KB)

ZARZĄDZENIE nr 23/2014
Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 6 w Rybniku
z dnia 07 maja 2014 r. w sprawie powołania Komisji RekrutacyjnejData dodania: 2014-05-07 11:15:41
Autor: Aneta Herman


PDF (40 KB)

Zarządzenie nr 22/2014
Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 6 w Rybniku
z dnia 07 maja 2014 r.
w sprawie określenia terminów postępowania rekrutacyjnego uzupełniającego oraz terminów
składania dokumentów do Przedszkola Nr 18 w Rybniku na rok szkolnym 2014/2015Data dodania: 2014-05-07 09:11:50
Autor: Aneta Herman


PDF (50 KB)

Zarządzenie nr 21/2014
Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 16 w Rybniku
z dnia 29 kwietnia 2014 r.
w sprawie: dnia wolnego przypadającego w sobotę 03 majaData dodania: 2014-04-29 10:12:28
Autor: Aneta Herman


PDF (52 KB)

Zarządzenie nr 19/2014
Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 6 w Rybniku
z dnia 03 marca 2014 r.
w sprawie: powołania komisji powypadkowej w Przedszkolu nr18
w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 6 w RybnikuData dodania: 2014-03-03 15:11:02
Autor: Aneta Herman


PDF (52 KB)

Zarządzenie nr 18/2014
Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 6 w Rybniku
z dnia 03 marca 2014 r.
w sprawie: powołania komisji powypadkowej w Szkole Podstawowej nr 16
w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 6 w RybnikuData dodania: 2014-03-03 15:09:52
Autor: Aneta Herman


PDF (52 KB)

Zarządzenie nr 17/2014
Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 6 w Rybniku
z dnia 03 marca 2014 r.
w sprawie: upoważnienia do przetwarzania danych osobowychData dodania: 2014-03-03 15:08:19
Autor: Aneta Herman


PDF (53 KB)

Zarządzenie nr 14/2014
Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 6 w Rybniku
z dnia 27 lutego 2014 r.
w sprawie: upoważnienia do przetwarzania danych osobowych kandydatów
w postępowaniu rekrutacyjnym do Szkoły Podstawowej nr 16 w Zespole
Szkolno-Przedszkolnym nr 6 w RybnikuData dodania: 2014-02-27 13:06:56
Autor: Aneta Herman


PDF (54 KB)

Zarządzenie nr 13/2014
Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 6 w Rybniku
z dnia 27 lutego 2014 r.
w sprawie: upoważnienia do przetwarzania danych osobowych kandydatów
w postępowaniu rekrutacyjnym do Przedszkola nr 18 w Zespole Szkolno-
Przedszkolnym nr 6 w RybnikuData dodania: 2014-02-27 12:10:32
Autor: Aneta Herman


PDF (51 KB)

Zarządzenie nr 12/2014
Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 6 w Rybniku
z dnia 27 lutego 2014 r.
w sprawie: organizacji zajęć w okresie Rekolekcji Wielkopostnych
w Szkole Podstawowej nr 16 w Rybniku.Data dodania: 2014-02-27 11:58:22
Autor: Aneta Herman


PDF (129 KB)

Zarządzenie nr 11/2014
Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 6 w Rybniku
z dnia 27 lutego 2014 r.
w sprawie: powołania członków szkolnego zespołu egzaminacyjnego oraz
zespołów nadzorujących .Data dodania: 2014-02-27 10:00:04
Autor: Aneta Herman


PDF (62 KB)

ZARZĄDZENIE nr 10/2014
Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 6 w Rybniku
z dnia 27 lutego 2014 .r. w sprawie powołania Komisji RekrutacyjnejData dodania: 2014-02-28 14:27:54
Autor: Aneta Herman


PDF (40 KB)

Zarządzenie nr 9/2014
Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 6 w Rybniku z dnia 27 lutego 2014 r.
w sprawie określenia terminów postępowania rekrutacyjnego, terminów składania dokumentów
oraz terminów postępowania uzupełniającego obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym
do Przedszkola Nr 18 w Rybniku na rok szkolnym 2014/2015Data dodania: 2014-02-28 14:10:50
Autor: Aneta Herman


PDF (39 KB)

Zarządzenie nr 8/2014
Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 6 w Rybniku z dnia 27 lutego 2014r.
w sprawie określenia kryteriów oraz liczby punktów za kryteria na drugim etapie postępowania
rekrutacyjnego do Przedszkola Nr 18 w Rybniku na rok szkolny 2014/2015Data dodania: 2014-02-28 10:27:50
Autor: Aneta Herman


PDF (61 KB)

ZARZĄDZENIE nr 7/2014
Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 6 w Rybniku
z dnia 27 lutego r. w sprawie powołania Komisji RekrutacyjnejData dodania: 2014-02-28 14:18:21
Autor: Aneta Herman


PDF (52 KB)

Zarządzenie nr 5/2014
Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 6 w Rybniku z dnia 14 lutego 2014 r.
w sprawie: wprowadzenia Aneksu nr 5 do Polityki Rachunkowości dla
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 6 w RybnikuData dodania: 2014-02-28 10:02:19
Autor: Aneta HermanData dodania: 2016-01-14 14:08:44
Autor: Agata Tyburczy


PDF (50 KB)

Zarządzenie nr 4/2014
Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 6 w Rybniku z dnia 02 lutego 2014 r.
w sprawie upoważnienia do przetwarzania danych osobowychData dodania: 2014-02-28 10:15:00
Autor: Aneta Herman


PDF (58 KB)

Zarządzenie nr 3/2014
Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 6 w Rybniku z dnia 02 lutego 2014 r.
w sprawie preliminarza podziału środków Zakładowego FunduszuData dodania: 2014-02-28 14:41:21
Autor: Aneta Herman


PDF (54 KB)

Zarządzenie nr 2/2014
Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 6 w Rybniku z dnia 30 stycznia 2014 r.
w sprawie: powołanie Komisji do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.Data dodania: 2014-02-28 10:22:03
Autor: Aneta Herman


PDF (60 KB)

Zarządzenie nr 1/2014
Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 6 w Rybniku z dnia 30 stycznia 2014 r.
w sprawie: powołania zastępcy przewodniczącego szkolnego zespołu egzaminacyjnegoData dodania: 2014-02-28 10:23:38
Autor: Aneta HermanData dodania: 2015-09-17 11:02:04
Autor: Agata Tyburczy


PDF (63 KB)

Zarządzenie nr 39/2013/2014 Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 6 w Rybniku z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie: powołania komisji w związku z przeprowadzeniem inwentaryzacji środków pieniężnych w kasie oraz zapasów materiałów w magazynie.Data dodania: 2014-02-06 11:15:20
Autor: Aneta Herman


PDF (52 KB)

Zarządzenie nr 38/2013/2014 Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 6 w Rybniku z dnia 14 października 2013 roku. w sprawie wprowadzenia „Procedury zarządzania ryzykiem” w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 6 w RybnikuData dodania: 2014-02-06 11:13:20
Autor: Aneta Herman


PDF (72 KB)

Zarządzenie nr 37/2013 Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 6 w Rybniku z dnia 15 października 2013 roku w sprawie wdrożenia kontroli zarządczej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 6 w RybnikuData dodania: 2014-02-06 11:11:38
Autor: Aneta Herman


PDF (51 KB)

Zarządzenie nr 36/2013/2014 Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 6 w Rybniku z dnia 14 października 2013 r.w sprawie powołania członków szkolnej komisji konkursowejData dodania: 2014-02-06 11:09:36
Autor: Aneta Herman


PDF (54 KB)

Zarządzenie nr 34/2012/2013 Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 6 w Rybniku z dnia 12 września 2013 r. w sprawie ustalenia dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktycznowychowawczych.Data dodania: 2014-02-06 11:08:02
Autor: Aneta Herman


PDF (53 KB)

Zarządzenie Nr 33/2013 Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 6 w Rybniku z dnia 02 września 2013 r. w sprawie wprowadzenia Aneksu nr 3 do Polityki Rachunkowości dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 6 w RybnikuData dodania: 2014-02-06 11:06:26
Autor: Aneta Herman


PDF (87 KB)

Zarządzenie nr 32/2012/2013 Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 6 w Rybniku z dnia 26 sierpnia 2013 r. w sprawie dopuszczenia do użytku w szkole programów nauczania na rok szkolny 2013/2014Data dodania: 2014-02-06 11:04:06
Autor: Aneta Herman


PDF (86 KB)

Zarządzenie nr 31/2013 Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 6 w Rybniku z dnia 01 lipca 2013 r.
w sprawie powołania Komisji Kwalifikacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela kontraktowego.Data dodania: 2014-02-06 11:02:03
Autor: Aneta HermanData dodania: 2015-06-17 10:22:18
Autor: Agata Tyburczy


PDF (112 KB)

Zarządzenie nr 30/2013 Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 6 w Rybniku z dnia 03 czerwca 2013 r.
w sprawie dopuszczenia do użytku w szkole zestawu podręczników na rok szkolny 2013/2014Data dodania: 2014-02-06 11:00:08
Autor: Aneta Herman


PDF (51 KB)

Zarządzenie Nr 29/2012/2013 Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 6 w Rybniku z dnia 3 czerwca 2013 r. w sprawie obrotu używanymi podręcznikami na terenie szkołyData dodania: 2014-02-06 10:57:19
Autor: Aneta Herman


PDF (56 KB)

Zarządzenie Nr 28/2012/2013 Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 6 w Rybniku z dnia 25 kwietnia 2013 r. w sprawie kryteriów przy doborze pracowników do rozwiązania umów o pracę (zwolnień), zastosowania ograniczonego wymiaru zatrudnienia lub przeniesienia na inne stanowisko pracy.Data dodania: 2014-02-06 10:55:26
Autor: Aneta Herman


PDF (58 KB)

Zarządzenie nr 27/2012/2013 Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 6 w Rybniku z dnia 24 kwietnia 2013r. w sprawie ustalenia kryteriów oraz powołania komisji kwalifikacyjnej do przeprowadzenia rekrutacji uzupełniającej do Przedszkola nr 18Data dodania: 2014-02-06 10:53:08
Autor: Aneta Herman


PDF (52 KB)

Zarządzenie nr 26/2012/2013 Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 6 w Rybniku z dnia3 kwietnia 2013 r. w sprawie: powołania zespołów do planowania i koordynowania udzielania pomocy psychologiczno – pedagogicznej uczniom naszej szkołyData dodania: 2014-02-06 10:50:27
Autor: Aneta Herman


PDF (55 KB)

Zarządzenie Nr 25/2012/2013 Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 6 w Rybniku z dnia 8 marca 2013 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu wycieczek i imprez szkolnych, Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, Regulaminu przyznawania nagród dla nauczycieli oraz Regulaminu podziału środków na doskonalenie zawodowe nauczycieli Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 6 w RybnikuData dodania: 2014-02-06 10:27:10
Autor: Aneta Herman


PDF (54 KB)

Zarządzenie nr 24/2012/2013 Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 6 w Rybniku z dnia 8 marca 2013 r. w sprawie powołania zespołów do planowania i koordynowania udzielania pomocy psychologiczno – pedagogicznej uczniom naszej szkoły.Data dodania: 2014-02-06 09:52:43
Autor: Aneta Herman


PDF (129 KB)

Zarządzenie nr 23/2013 Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 6 w Rybniku z dnia 4 marca 2013 r. w sprawie powołania członków szkolnego zespołu egzaminacyjnego oraz zespołów nadzorujących.Data dodania: 2014-02-06 09:47:54
Autor: Aneta Herman


PDF (53 KB)

Zarządzenie nr 22/2012/2013 Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 6 w Rybniku z dnia 28 lutego 2013 r. w sprawie powołania zespołów do planowania i koordynowania udzielania pomocy psychologiczno – pedagogicznej uczniom naszej szkoły.Data dodania: 2014-02-06 09:43:20
Autor: Aneta Herman


PDF (53 KB)

Zarządzenie nr 21/2013 Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 6 w Rybniku z dnia 30 stycznia 2013 r. w sprawie wprowadzenia Aneksu nr 1, Aneksu nr 2 do Polityki Rachunkowości dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 6 w RybnikuData dodania: 2014-02-05 15:20:10
Autor: Aneta Herman


PDF (115 KB)

Zarządzenie nr 20/2013 Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 6 w Rybniku z dnia 30 stycznia 2013 r. w sprawie powołanie zastępcy przewodniczącego szkolnego zespołu egzaminacyjnego. Data dodania: 2013-03-01 15:28:53
Autor: Agata Tyburczy


PDF (55 KB)

Zarządzenie nr 19/2013 Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 6 w Rybniku z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie wyznaczenia pracowników do udzielania pierwszej pomocy oraz wykonywania działań w zakresie zwalczania pożarów i ewakuacji.Data dodania: 2013-03-01 15:24:26
Autor: Agata Tyburczy


PDF (59 KB)

Zarządzenie nr 18/2013 Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 6 w Rybniku z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie: preliminarza podziału środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w roku 2013. Data dodania: 2013-03-01 15:21:44
Autor: Agata Tyburczy


PDF (56 KB)

Zarządzenie nr 17/2013 Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 6 w Rybniku z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie: Wprowadzenia Regulaminu przyznawania środków na pomoc zdrowotną dla nauczycieli oraz nauczycieli emerytów i rencistów oraz powołanie komisji zdrowotnej do rozpatrywania wniosków dotyczących przyznawania świadczeń w ramach pomocy zdrowotnej.Data dodania: 2013-03-01 15:19:19
Autor: Agata Tyburczy


PDF (53 KB)

Zarządzenie nr 16/2013 Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 6 w Rybniku z dnia 3 stycznia 2013 r. w sprawie powołanie Komisji do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

 Data dodania: 2013-03-01 15:13:59
Autor: Agata Tyburczy


PDF (53 KB)

Zarządzenie nr 15/2012/2013 Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 6 w Rybniku z dnia 7 grudnia 2012 r. w sprawie powołania zespołów do planowania i koordynowania udzielania pomocy psychologiczno – pedagogicznej uczniom naszej szkoły.Data dodania: 2013-03-01 15:06:39
Autor: Agata Tyburczy


PDF (53 KB)

Zarządzenie nr 14/2012/2013 Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 6 w Rybniku z dnia 19 listopada 2012 r. w sprawie powołania zespołów do planowania i koordynowania udzielania pomocy psychologiczno – pedagogicznej uczniom naszej szkoły.

 Data dodania: 2013-03-01 15:04:44
Autor: Agata Tyburczy


PDF (68 KB)

Zarządzenie nr 13/2012 Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 6 w Rybniku z dnia 13 października 2012 r. w sprawie powołania koordynatora Projektu „Rybnicka szkoła przyszłości”.

 Data dodania: 2013-03-01 15:02:57
Autor: Agata Tyburczy


PDF (52 KB)

Zarządzenie nr 12/2012/2013 Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 6 w Rybniku z dnia 12 października 2012 r. w sprawie powołania członków szkolnych komisji konkursowych Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych.

 Data dodania: 2013-03-01 14:59:44
Autor: Agata Tyburczy


PDF (53 KB)

Zarządzenie nr 11/2012013 Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 6 w Rybniku z dnia 27 września 2012 r. w sprawie ustalenia dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych.Data dodania: 2013-03-01 14:58:09
Autor: Agata Tyburczy


PDF (53 KB)

Zarządzenie nr 10/2012/2013 Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 6 w Rybniku z dnia 27 września 2012 r. w sprawie powołania zespołów do planowania i koordynowania udzielania pomocy psychologiczno – pedagogicznej uczniom naszej szkoły.Data dodania: 2013-03-01 14:55:56
Autor: Agata Tyburczy


PDF (49 KB)

Zarządzenie nr 9/2012/2013 Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 6 w Rybniku z dnia 3 września 2012 r. w sprawie upoważnienia do przetwarzania danych osobowych uczniów i wychowanków.Data dodania: 2013-03-01 14:44:47
Autor: Agata Tyburczy


PDF (104 KB)

Zarządzenie Nr 8/2012/2013 Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 6 w Rybniku z dnia 3 września 2012 w sprawie Instrukcji Kasowej.Data dodania: 2013-03-01 13:39:35
Autor: Agata Tyburczy


PDF (86 KB)

Zarządzenie Nr 7/2012/2013 Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 6 w Rybniku z dnia 3 września 2012 r. w sprawie polityki rachunkowości w Zespole.Data dodania: 2013-03-01 13:37:28
Autor: Agata Tyburczy


PDF (52 KB)

Zarządzenie nr 6/2012/2013 Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 6 w Rybniku z dnia 3 września 2012 r. w sprawie ustalenia wzorów podpisów osób upoważnionych do wystawiania i zatwierdzania dokumentów księgowych.Data dodania: 2013-03-01 13:25:39
Autor: Agata Tyburczy


PDF (52 KB)

Zarządzenie nr 5/2012/2013 Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 6 w Rybniku z dnia 03 września 2012 r. w sprawie upoważnienia do przetwarzania danych osobowych.Data dodania: 2013-03-01 13:19:04
Autor: Agata Tyburczy


PDF (54 KB)

Zarządzenie nr 4/2012/2013 Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 6 w Rybniku z dnia 03 września 2012 r. w sprawie upoważnienia do przetwarzania danych osobowych.Data dodania: 2013-03-01 12:54:03
Autor: Agata Tyburczy


PDF (53 KB)

Zarządzenie Nr 3/2012/2013 Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 6 w Rybniku z dnia 30 sierpnia 2012 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych oraz Regulaminu Pracy Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 6 w Rybniku.Data dodania: 2013-03-01 12:45:30
Autor: Agata Tyburczy


PDF (52 KB)

Zarządzenie Nr 2/2012/2013 Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 6 w Rybniku z dnia 30 sierpnia 2012 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Rady Pedagogicznej oraz Statutu Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 6 w Rybniku.

 Data dodania: 2013-03-01 11:17:16
Autor: Agata Tyburczy


PDF (58 KB)

Zarządzenie Nr 1/2012/2013 Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 6 w Rybniku z dnia 30 sierpnia 2012 r. w sprawie sposobu prowadzenia obowiązującej dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji.Data dodania: 2013-03-01 10:48:51
Autor: Agata Tyburczy